Tin tức - Sự kiện

Kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
Kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
Ngày 8-6, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết 617/NQ-HĐBCQG công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại Quảng Ninh. 
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ HẠ LONG KHÓA XX NHIỆM KỲ 2016-2021 DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ HẠ LONG KHÓA XX NHIỆM KỲ 2016-2021
Văn nghệ chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIV và HĐND các cấp Văn nghệ chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIV và HĐND các cấp
Hoành Bồ: Thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021 Hoành Bồ: Thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021

Văn bản hướng dẫn bầu cử

Văn bản của Trung ương

Văn bản UBBC Tỉnh

Video - Hình Ảnh

Quảng Ninh đứng trong top 10 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất | QTV
Quảng Ninh đứng trong top 10 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất | QTV
 
Bản tin thời sự ngày 22/05/2016 | QTV Bản tin thời sự ngày 22/05/2016 | QTV
Cử tri toàn tỉnh nô nức đi bầu cử | QTV Cử tri toàn tỉnh nô nức đi bầu cử | QTV
Hòm phiếu lưu động phục vụ bầu cử | QTV Hòm phiếu lưu động phục vụ bầu cử | QTV